Traducerea legalizata

Traducerea legalizata este o traducere autorizata care trece si prin procedura de legalizare. Legalizarea semnaturii unui traducator autorizat se realizeaza de catre un notar public si necesita si prezentarea documentului original (autentic/copie legalizata/inscris sub semnatura privata cu data certa sau cu legalizare de semnatura) care a fost tradus. Nu se pot legaliza traducerile de inscrisuri date doar dub semnatura private, nesemnate sau cele care nu poarta nicio marca de autenticitate. In cazul acestor acte se adauga costul legalizarii notariale. Traducerile legalizate sunt necesare in cea mai mare parte relatia cu autoritatile de stat sau cu entitatile private reglementate de legi speciale. Spre exemplu putem legaliza traducerea urmatoarelor acte: contracte de orice tip, documente constitutive ale societatilor, acte de studii, certificate de nastere, certificate de deces, certificate de casatorie, adeverinte diverse (de studii, de medic, de salariat etc.), documente de transport, facturi, situatii financiare, procuri, declaratii, certificate constatatoare, certificate de atestare fiscala, orice alte acte incheiate de un notar public etc.